program za edukaciju pomoraca

programi za pomorce

Program za edukaciju pomoraca:

Zemlja smo s jako velikim brojem dobro obučenih profesionalnih pomoraca koji svoje znanje i vještinu svakodnevno dokazuju po svim morima i oceanima, vrlo često  u ‘nemogućim’ uvjetima.

Brod je izuzetno složen tehnološki sustav, potpuno autonoman,  ogromne materijalne vrijednosti broda i tereta, tisuće kilometara daleko od bilo kakvog kopna ili djelotvorne  pomoći sa strane.

Od posade  se zahtjeva  pouzdano i efikasno  djelovanje u svim uvjetima, bonace, tajfuna ili orkana. Kontinuirana edukacija je ključna za obavljanje svakodnevnih poslova.

Edukacija je osnova i vlastite sigurnosti pomorca.

Naravno ‘program za edukaciju pomoraca’ se nalazi u cloudu, jer drukčije nije ni

edukacija pomoraca, brevetii

edukacija pomoraca

moguće. Pomorci su na svim morima, meridijanima i paralelama. Pisan je jezikom  C Sharp, baza podataka MS SQL

Jako smo ponosni ako je naš ‘program za edukaciju pomoraca’ i najmanji kotačić u tom mehanizmu.

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..