trgovački lanci

izrada kompjutorskih programa

Maloprodajni lanci su jedni od najvećih korisnika raznih baza podataka, sa ogromnom količinom podataka, vrlo visoke frekvencije izmjene. Podaci se kontinuirano ažuriraju, a analize moraju biti u realnom vremenu.

Razni programi za blagajnu ‘fiskalna kasa’ u maloprodaji su vjerojatno aplikacije sa najviše instaliranih primjeraka i adekvatno velikim brojem podataka koje moraju obrađivat Količina podataka proporcionalna je prometu prodavaonice , pa tehnologija koja se primjenjuje kod kod malog prometa nije jednaka onoj za velike prodajne centre. Program Blagajna ili fiskalna kasa je  program za kase namijenjen je prvenstveno radu manjih i srednje velikih prodavaonica. Upotreba je prilagođena prosječnim korisnicima i svedena na nekoliko jednostavnih operacija. Blagajnik mora razmišljati o naplati robe, a aplikacija je samo alat kojim se u svom poslu služi.

blagajna, fiskalizacija, fiskalna kasa

fiksalna blagajna, fiskalizacija

Kako ovo funkcionira?
Spustite (download) aplikaciju ‘fiskalna kasa’ na vaše računalo i pustite SETUP da odradi svoj posao. U trenutku instalacije morate biti na internetu. Setup download-a komponente potrebne za rad, ako ranije nisu instalirane na Vašem računalu.Kad pokrenete aplikaciju “Uređivanje Sustava”—>123—->Dalje—>POMOĆ. Konfiguracija je jednostavna : Unosite svoje matične podatke i podatke o operaterima koji će koristiti aplikaciju. Prijavite poslovni prostor. Ako imate instalirane certifikate i sva polja ste uredno popunili dobivate odgovor da je prostor uredno prijavljen.

Konfiguracijom određujete printer koji koristite. Možete birati između A4, A5, ili POS printera

Ako odredite da se količina unosi, računalo će vas prilikom izdavanja računa, pitati količinu koju morate potvrdit sa ENTER. Nasuprot tome ako je podrazumjevana količina robe =1 program automatski ide dalje na novu stavku. Postavka zavisi o načinu poslovanja.

Svi operateri odnosno blagajnici moraju imati OIB jer se oib blagajnika zajedno sa računom šalje u poreznu upravu. Bez oiba blagajnika fiskalizacija ne prolazi.

Drugi korak su Porezi i grupe roba. Grupe roba služe samo da blagajniku olakšaju traženje robe po nazivu. Sve robe su na ekranu podijeljene u grupe i blagajnik ih vidi ili vrlo jednostavno nađe unutar grupe kojoj pripadaju. Ako radimo u prodavaonicama sa malo većim brojem artikala preporučamo upotrebu bar koda kao šifre i čitača bar koda.

 

fiskalna kasa, maloprodaja

osnovna forma programa fiskalna kasa

U programu fiskalna kasa sve robe su na ekranu podijeljene u grupe pa blagajnik vrlo jednostavno pronalazi robu po nazivu. Ako radimo u prodavaonicama sa malo većim brojem artikala preporučamo uporabu bar koda kao šifre i čitača bar koda. Svakoj robi pridružimo odgovarajući poreznu grupu i maloprodajnu cijenu. Ovako definirana roba pojavit će se na ekranu u pripadajućoj grupi roba Ako imamo rabata dodajemo rabat u postotku. Ovim je konfiguracija programa gotovo i možemo početi sa radom Na lijevoj strani se nalaze “zaključak kase” i “stanje kase”. Stanje kase je stanje od posljednjeg zaključivanja do sad.

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..