brainstorming i razvoj programa

razvoj programa, fiskalizacija, kasa

Druga faza razvoj programa: Definiranje donosi osnovne zahtjeve za funkcijama i izgledom neke programske aplikacije. Prije nego što pristupimo realizaciji moramo detaljno razraditi izvedbeni nacrt (algoritam ) buduće aplikacije. Zavisno o projektu moramo se odlučit koje tehnologije upotrijebit i kada. Moramo odrediti radnje koje se odvijaju u lokalnoj mreži, koje na udaljenim lokacijama, a koje na izdvojenim radnim mjestima. Koju tehnologiju razvoja aplikacije upotrijebiti u svakoj pojedinoj lokaciji. Način povezivanja i prava pojedinih korisnika. Način pristupanja podacima u način unošenja podataka. Definira se način mogućeg budućeg razvoja programske aplikacije, kao i način održavanja.

Gornji parametri nam pokazuju koju tehnologiju upotrijebiti u pojedinom trenutku i na kojem mjestu. Kod složenih projekata koriste se različite tehnologije koje zajedno koegzistiraju u zajedničkom projektu

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..