baza podataka, organizacija, razvoj i testiranje aplikacije

database

Baza podataka, njena organizacija  i organizacija programa je najteži dio koji zahtjeva najviše ljudskog  rada i vrlo često ogromnu količinu znanja.  Dizajniranje baze podataka, načina unošenja podataka, načina obrade  i prezentacije. Izuzetno je važno aplikaciju prilagoditi ‘prosječnom’ svakodnevnom korištenju.

Uz izvrsno korištenje razvojnih alata, Microsoft database, Visual Studio,  baza podataka MS SQL, MVC, WCF, REST ….  programerski tim mora u potpunosti razumjeti poslovne procese klijenta koji će aplikaciju upotrebljavati. Vrlo često u to spadaju i navike te specifične situacije koje se razlikuju od slučaja do slučaja.

Pisanje koda mora biti čisto i razumljivo ostalim članovima tima, a svaki i najmanji dio mora  biti testiran prije prelaska na pisanje novog dijela. Organizacija baza podataka mora biti jasno postavljena sa definiranim relacijama, naravno ako se radi o relacijskoj bazi podataka.

Mnogi programi koje smo pisali sadrže i više od 1000(tisuću) stranica izvornog koda bez formi i reporta .

Bez organiziranog i strogo definiranog  načina rada i pouzdanih baza podataka,  tako složeni programi ne bi bili mogući.

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..