Trgovina i fiskalna kasa

blagajna, fiskalizacija, fiskalna kasa

fiksalna blagajna, fiskalizacija

Razni programi kase u maloprodaji su vjerojatno aplikacije sa najviše instaliranih primjeraka i adekvatno velikim brojem podataka koje moraju obrađivati. Količina podataka proporcionalna je prometu prodavaonice, pa tehnologija koja se primjenjuje kod kod malog prometa nije jednaka onoj za velike prodajne centre.
Program ‘ fiskalna kasa ‘ namijenjen je prvenstveno radu manjih i srednje velikih prodavaonica. Upotreba je prilagođena prosječnim korisnicima i svedena na nekoliko jednostavnih operacija. Blagajnik mora razmišljati o naplati robe, a aplikacija je samo alat kojim se u svom poslu služi.

Kako ovo funkcionira?
Spustite (download) aplikaciju fiskalna kasa na vaše računalo i pustite SETUP da odradi svoj posao. U trenutku instalacije morate biti na internetu. Setup download-a komponente potrebne za rad, ako ranije nisu instalirane na Vašem računalu.
Kad pokrenete aplikaciju “Uređivanje Sustava”—>123—->Dalje—>POMOĆ. Konfiguracija je jednostavna : Unosite svoje matične podatke i podatke o operaterima koji će koristiti aplikaciju. Prijavite poslovni prostor. Ako imate instalirane certifikate i sva polja ste uredno popunili dobivate odgovor da je prostor uredno prijavljen.

Konfiguracijom određujete printer koji koristite. Možete birati između A4, A5, ili POS printera

Fiskalna kasa, fiskalizacija

Program ‘fiskalna kasa’

 

Ako odredite da se količina unosi, računalo će vas prilikom izdavanja računa, pitati količinu koju morate potvrdit sa ENTER. Nasuprot tome ako je podrazumijevana količina robe =1 program automatski ide dalje na novu stavku. Postavka zavisi o načinu poslovanja.

Svi operateri odnosno blagajnici moraju imati OIB jer se oib blagajnika zajedno sa računom šalje u poreznu upravu. Bez oiba blagajnika fiskalizacija ne prolazi.

Drugi korak su Porezi i grupe roba. Grupe roba služe samo da blagajniku olakšaju traženje robe po nazivu. Sve robe su na ekranu podijeljene u grupe i blagajnik ih vidi ili vrlo jednostavno nađe unutar grupe kojoj pripadaju. Ako radimo u prodavaonicama sa malo većim brojem artikala preporučamo upotrebu bar koda kao šifre i čitača bar koda.

Sve robe su na ekranu podijeljene u grupe pa blagajnik vrlo jednostavno pronalazi robu po nazivu. Ako radimo u prodavaonicama sa malo većim brojem artikala preporučamo uporabu bar koda kao šifre i čitača bar koda. Svakoj robi pridružimo odgovarajući poreznu grupu i maloprodajnu cijenu. Ovako definirana roba pojavit će se na ekranu u pripadajućoj grupi roba Ako imamo rabata dodajemo rabat u postotku. Ovim je konfiguriranje programa gotovo i možemo početi sa radom Na lijevoj strani se nalaze “zaključak kase” i “stanje kase”. Stanje kase je stanje od posljednjeg zaključivanja do sad.

Uporaba programa ‘ fiskalna kasa ‘ je vrlo jednostavna. Nakon što se blagajnik prijavi u aplikaciju jednostavno robe čita bar kod čitačem ili ih bira sa ekrana.
Odgovarajućim tipkama unosi veće količine . zaključuje račun i sl..

Nakon zaključenja kad odaberemo način plaćanja računa račun se fiskalizira.
Normalno račun na sebi ima JIR i Zaštitni kod

Kod prekida internet veze račun se ne može fiskalizirati, ali broj nefiskaliziranih računa se pojavljuje u gornjem lijevo dijelu ekrana.
Onog časa kad se veza ponovno uspostavi program ‘ fiskalna kasa ‘ pritiskom na komandu “Fikskaliziraj nefiskalizirano” računalo pokušava fiskalizirati račune koji nisu prošli fiskalizaciju.

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..