Turistička agencija- portal

Turistički portal je vrlo snažna i robusna aplikacija namijenjena srednjim i većim turističkim agencijama. Uz prednji dio koji je vidljiv svim korisnicima interneta, aplikacija ima i vrlo snažno pozadinsko sučelje koje omogućava vlasniku kompletan nadzor nad poslovanjem. Kao zanimljivost izdvajamo da svaki iznajmljivač u grupi ima direktan pristup svojim podacima, upravlja popunjenošću  vlastitih objekata, određuje cijenu za svako pojedino razdoblje, u svakom pojedinom objektu, ima pregled vlastitih financija. Cijela aplikacija u pozadini koristi MICROSOFT MS SQL bazu podataka. Jasno je da ne postoje praktični limiti broja objekata, broja iznajmljivača, …. Svaki pojedini klijent (turistička agencija) definira izgled, sučelje  kojim se prezentira na internetu.

Uostalom Pogledajmo jedan demo primjer Turističkog portala

Kontakt

turistička agencija

Program za turističke agencije

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..