Cloud software u oblacima

cloud software, blagajna

cloud

Cloud, rad u oblacima uz današnje poimanje poslovanja, mobilnosti tehnologije, ljudi i znanja je budućnost bez koje nitko neće moći ni pomisliti poslovati.

Podrijetlo pojma za  cloud software ,  ” U Oblaku” nije precizno utvrđena, a pretpostavlja se da je nastao u matematici ili fizici da bi se ukazalo na neodređenost, a danas označava kompjuterske aplikacije kojima pristupamo putem interneta koristimo resurse koji su nama potrebni i ne razmišljamo o tome gdje se oni fizički nalaze.

Prednosti u odnosu na klasične aplikacije su nevjerojatne. Nema brige o održavanju sustava, licencama, novim verzijama sistemskog softwarea. Cloud software, radi uvijek u svakom trenutku i bilo gdje, sa bilo kojim uređajem, od klasičnog stolnog računala do pametnog telefona.

Cloud software aplikacije su pisane u Microsoft Visual Studio alatima korištenjem C# programskog jezika te MS SQL baze podataka.
Treba naglasti da je to izvanredno, ali nije presudno. Svi danas standardni alati su izuzetno kvalitetni i pouzdani, te kvalitet i pouzdanost neke aplikacije ovisi isključivo o nama samima.

Primjer programa u oblacima :
Izlet turističkih agencija
ili Turistička agencija
Sustav praćenja edukacije pomoraca, ne samo iz Hrvatske i sa Jadrana, nego svih oceana, po definiciji mora biti u oblacima Aplikacija za praćenje školovanja pomoraca

Cijena nabave, instalacije i održavanja klasičnog sustava nije usporediva sa najmom sustava jednakih karakteristika u oblacima.

Pretpostavlja se da će strateška orijentacija na CLOUD aplikacije Europi do 2020 g. donijeti 2.5 milijuna novih radnih mjesta i 160 milijardi Eura prihoda.
Pogledati na: “European Cloud Computing Strategy”.

Već odavno koristimo tehnologije potrebne za razvoj cloud aplikacija. Vjerovali ili ne, prve cloud aplikacije smo napisali 2003 g.
Vrlo rado ćemo odgovoriti na svaki Vaš upit.

Sve aplikacije smo spremni na zahtjev demonstrirati i prilagoditi potrebama kupca.

 

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..